Idéburen välfärd

Ett hållbart livsklimat för den idéburna välfärden

IV – Idéburen Välfärd

IV – Idéburen Välfärd är en nationell bransch- och intresseorganisation som samlar idéburna organisationer och företag inom vård, omsorg och utbildning.

IV värnar den idéburna tanken som värdegrund. Genom rådgivning och stöd ger vi våra medlemmar de bästa förutsättningarna att bedriva sin samhällsviktiga verksamhet.

IV anser att eventuella vinster som våra medlemmar gör inte ska delas ut. Vinsterna ska gå tillbaka till verksamheterna som återinvesteringar.

Tjänster

Utbildning

Kalendarium

Projekt

U

Branschen

Bli medlem

Kansli

Styrelse

IV vill...

Att jämbördiga villkor ska råda mellan idéburen och offentligt driven verksamhet.

IV vill...

Att långsiktighet ska spegla relationerna mellan idéburen och offentlig verksamhet.

IV vill...

Bistå sina medlemmar med stöd och kvalificerad rådgivning i verksamhetsfrågor inom de tre verksamhetsområdena vård, omsorg och utbildning.

IV vill...

Samla idéburna organisationer och företag inom vård-, omsorgs- och utbildningssektorerna och ska vara en röst för den delen av civilsamhället och tydliggöra och föra fram dess behov, önskemål och krav.

IV vill...

Att en särskild lagstiftning införs för idéburna organisationer och företag med särskilda skatteregler som innebär att dessa undantas från skatt på vinst som återinförs i verksamheten.

Nytt från IV

Rektorsutbildning

I januari 2025 startar IV:s uppskattade befattningsutbildning för rektorer i förskolan. Utbildningen är utökad, ännu bättre och billigare än tidigare!

Läs mer här

Digitala frukostmöten

IV erbjuder från och med i år digitala medlemsfrukostmöten. Träffa några av oss på kansliet för samtal om vad som är viktigt för dig och din verksamhet.

Läs mer här

Digitala gratisföreläsningar

IV erbjuder flera kostnadsfria digitala föreläsningar i olika ämnen varje termin.

Läs mer här

Grundkurs i skollagen

IV erbjuder en webb-baserad grundkurs i skollagen under ledning av IV:s skoljurist Mikael Hellstadius. För styrelseledamöter hos fristående huvudmän .

Frisk i förskolan

Smittskydd Västra Götaland går ut med information som riktar sig till vårdnadshavare som har barn i förskolan, för att om möjligt minska spridningen av infektioner generellt, men i nuläget framför allt luftvägsinfektioner.

Läs mer här

IV-Bloggen

Aktuella åsikter och information om idéburen välfärd.

Besök vår blogg

Vill du bli medlem i IV-familjen?

Som medlem i IV – Idéburen Välfärd får du en lång rad förmåner som både ger dig en effektivare förskola och dessutom minskade kostnader.

Läs mer här

Klicka här för medlemsansökan.

IV-familjen

Bli medlem i IV – Idéburen Välfärd, Sveriges bransch- och intresseorganisation för idéburna företag och organisationer inom vård, omsorg och utbildning!

Föregångaren FSO startade 1995 som en samverkansorganisation för 17 fria förskolor i Göteborg. Då som nu handlade det mest om ersättningsnivåer och lokalkostnader. I dag har FSO gått upp i IV – Idéburen Välfärd med medlemmar från Kiruna i norr till Malmö i söder.

Med stöd av Svenska ESF-rådet Västsverige genomför IV under 2023-2025 projektet Förskola för framtiden. Syftet är att stärka överlevnadsmöjligheterna för små idéburna förskolor i Västsverige (Halland och Västra Götaland).
Läs mer här

Kontakt

Telefon

08-410 75 410

Jour

0708-630 224

E-post

info@iv.nu