Kurser och utbildningar

IV – Idéburen Välfärd anordnar kurser och utbildningar som vänder sig till föräldrar, personal och styrelser inom de fria förskolorna. Dessa genomför vi i egen regi eller i samarbete med välkända och kompetenta aktörer. Samtliga kurser och utbildningar har blivit mycket väl mottagna – bland dessa kan nämnas kurser om förskolans nya läroplan, sekretess, utbildning för rektorer och kurser i systematiskt säkerhetsarbete och kommunikativt ledarskap. IV subventionerar utbildningarna för våra medlemmar.

I menyn till vänster hittar du vårt utbud av kurser och utbildningar. Där hittar du också hur du bokar en kurs samt betalningsvillkor. Flera av kurserna erbjuds också som digitala videokonferenser (deltagande förutsätter ett stabilt wifi med tillräcklig bandbredd).
_________________________________

OBS! Vid bokning av två eller fler kurser vid samma beställningstillfälle erhåller IV:s medlemmar en rabatt om 10% på den totala kostnaden för kurserna. Rabatten omfattar inte Befattningsutbildningen för rektorer i förskolan eller andra individuella kurser. Eventuella rese- och logikostnader för IV:s föreläsare tillkommer.

För anmälan och information om våra kurser, maila utbildning@iv.nu.

Vid anmälan uppge:
Deltagarens namn och ev matallergier
Förskolans namn, adress och organisationsnummer
Kontaktpersons mailadress
Fakturaadress (mailadress eller postadress)
Om du inte är medlem i IV, ange eventuellt medlemskap/medlemsnummer i Arbetsgivaralliansen.

Observera att anmälan till IV:s kurser och utbildningar är bindande.

Klicka här för betalningsvillkor
______________________________________

Har du frågor som arbetsgivare? Då ber vi dig vända dig till Arbetsgivaralliansen, www.arbetsgivaralliansen.se, 0771-191900. Har du frågor som anställd? Om du inte hittar svaren här kan du alltid kontakta ditt fackförbund.

Finner du inte vad du söker? Ta kontakt med oss. Kontaktinformation hittar du i menyn här ovan.

OBS! IV – Idéburen Välfärd tillämpar samma krav på tystnadsplikt som finns angivet i skollagens 29:e kap, 14 §:
Den som är eller har varit verksam i enskilt bedriven förskola, enskilt bedrivet fritidshem eller enskilt bedriven förskoleklass eller inom sådan enskilt bedriven verksamhet som avses i 25 kap., får inte obehörigen röja vad han eller hon därvid har fått veta om enskildas personliga förhållanden.

Så här behandlar IV dina personuppgifter.